Financiering | Emma Appartments

Financiering
Brukon Beheer B.V. biedt -in samenwerking met “De Hypotheker” diverse financieringsmogelijkheden aan. Wij informeren u hier graag over.

Verruimde vrijstelling schenkbelasting
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling in de schenkbelasting. De verruiming geldt voor schenkingen voor de eigen woning.

Tot 1 oktober gold een maximale vrijstelling van € 51.407. Deze vrijstelling gold voor schenkingen voor de eigen woning van een ouder aan een kind. Het kind moest tussen de 18 en 40 jaar zijn. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling. Deze is nu maximaal € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning. De voorwaarden dat de schenker een ouder moet zijn en de ontvanger een kind tussen de 18 en 40 jaar, zijn daarbij vervallen.

Wat houdt de verruimde vrijstelling schenkbelasting in?
U mag van een ouder, een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, ongeacht uw leeftijd. Het maximumbedrag geldt voor iedere afzonderlijke schenker. U mag dus bijvoorbeeld in totaal € 300.000 ontvangen als uw ouders, uw opa en uw vriend u elk maximaal € 100.000 schenken. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting.

Besteding schenking
Om gebruik te maken van de verruimde vrijstelling, moet u de schenking gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, of voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Hieronder valt ook de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor een eigen woning. Het gaat hier om de eigen woning die u gebruikt als hoofdverblijf. Niet om 2e woningen.
Deze maatregel geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Daarnaast mag u de schenking ook gebruiken om een restschuld af te lossen. Deze moet zijn ontstaan door de verkoop van de eigen woning.

Verruimde vrijstelling verminderen met verhoogde vrijstellingen bij eerdere schenkingen
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking door uw ouders? Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) aftrekken van de vrijstelling van € 100.000. Stel dat u eerder voor een bedrag van € 30.000 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal € 70.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Verruimde vrijstelling aanvragen
Heeft u een schenking ontvangen en wilt u van de verruimde vrijstelling gebruikmaken? Dan doet u op de normale manier aangifte voor de schenkbelasting. U kunt hiervoor het formulier Aangifte schenkbelasting gebruiken. In de aangifte geeft u aan dat u een beroep doet op de eenmalig verhoogde vrijstelling. U hoeft geen bijlagen mee te sturen. De Belastingdienst kan daar later wel om vragen.